Nicewicz - Zakład Stolarski

Drzwi wejściowe zewnętrzne :: Drzwi wejściowe wewnętrzne :: Drzwi wewnątrzlokalowe

Wilgotność drewna i punkt rosy

Punkt rosy

Stan, w którym powietrze nie może już wchłonąć więcej pary wodnej i wskutek tego następuje jej skraplanie. Jeżeli zjawisko to występuje w niekorzystnym miejscu zewnętrznej przegrody budowlanej (np. w izolacji cieplnej, drzwiach czy oknie), może doprowadzić do jej trwałego zawilgocenia.

Na przykład: przy temperaturze 25°C i wilgotności względnej 80% punkt rosy wystąpi przy temperaturze 21,31°C. Zamieszczona poniżej tabela przedstawia temperaturę, do której trzeba ochłodzić powietrze, aby zostało nasycone parą wodną, czyli jest to temperatura [°C], w której para wodna zamienia się w wodę (skrapla się) przy aktualnym ciśnieniu roboczym.

 

Względna wilgotność powietrza, %

Temperatura powietrza  °C

5

10

15

20

25

Temperatura punktu rosy °C

100

5

10

15

20

25

90

3,5

8,44

13,37

18,31

23,25

80

1,84

6,71

11,58

16,45

21,31

70

-0,02

4,78

9,58

14,37

19,15

60

-2,12

2,59

7,3

12.01

16,71

50

-4,57

0,05

4,67

9,27

13,87

40

-7,49

-2,98

1,51

6,0

10,48

30

-11,16

-6,79

-2,44

1,91

6,24

20

-16,13

-11,96

-7,79

-3,64

0,49

 

Drewno jest materiałem higroskopijnym, który pobiera lub oddaje wilgoć z otoczenia - zależnie od warunków klimatycznych - aż do osiągnięcia równowagi wilgotności. Istnieje ścisły związek pomiędzy wilgotnością drewna i wilgotnością oraz temperaturą powietrza. Przy temperaturze powietrza około 20°C i wilgotności względnej 50% - wilgotność drewna w stanie równowagi osiąga 9%. Jeśli wilgotność lub temperatura powietrza zmieniają się, ulega zmianie również równoważna wilgotność drewna i drewno przy tym "pracuje". Przy poborze wilgoci drewno pęcznieje, podczas oddawania wilgoci kurczy się.

Zależność zawartości wilgoci w drewnie w stanie równowagi od temperatury i wilgotności powietrza można odczytać z poniższej tabeli:
 

Względna wilgotność powietrza, %

Temperatura powietrza , °C

10

20

30

40

50

60

70

80

Wilgotność drewna w stanie równowagi, %

100

33

31

30

29

28

27

26

24,5

90

21

21

20

19

18

17

16

15

80

16,3

16

15,7

15

14,2

13,2

12,4

11,5

70

13,4

13

12,7

12,1

11,5

10,8

10

9,2

60

11,2

10,8

10,5

10

9,6

8,8

8,2

7,6

50

9,4

9

8,8

8,4

7,9

7,3

6,7

6,1

40

7,8

7,5

7,3

7,0

6,5

6,0

5,4

4,9

30

6,4

6,2

5,9

5,5

5,1

4,7

4,3

3,9

20

4,6

4,4

4,2

4,0

3,7

3,4

3,0

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porady praktyczne

Ponieważ w pomieszczeniu zamkniętym panują warunki klimatyczne inne niż na zewnątrz, drewno przeznaczone do prac stolarskich powinno zależnie od przeznaczenia osiągnąć określony poziom wilgotności. Poniżej podajemy wytyczne odnośnie zawartości wilgoci w gotowych do wbudowania elementach konstrukcyjnych i wyrobach z drewna.

- dla elementów montowanych wewnątrz pomieszczeń, które nie będą miały kontaktu z powietrzem zewnętrznym (np. meble wbudowane, drzwi wewnętrzne, schody, podłogi) - 6-10%,

- dla elementów drewnianych, mających stały kontakt z powietrzem zewnętrznym (np. okna, drzwi zewnętrzne, okiennice) - 10%-15%.

Polish English French German Russian

Telefon kontaktowy

Masz pytania?

Zadzwoń do nas!

Tel. 86 278 22 28

Wyszukaj produkt:

Drzwi Nicewicz w mediach społecznościowych

baner youtube Nicewicz Producent Drzwi baner facebook Nicewicz Producent Drzwi baner google plus Nicewicz Producent Drzwi